Vana Paia

Sapporo

Lager – Sapporo, Japan 4.9% abv